GÜLMER MERMER MADENCİLİK  

 SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 ÇEREZ KULLANIM POLİTİKASI 

1. Genel Olarak 

http://www.gulmermarble.com/ (“Web Sitesi”) ziyaretçilerine daha iyi hizmet  sunabilmek için diğer birçok internet sitesi gibi GÜLMER MERMER MADENCİLİK  SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GÜLMER MERMER”) olarak  çerezler kullanmaktadır. 

Kullanıcıların ilgi alanlarını ve web sayfalarımızın en popüler bölümlerini tespit etmek  ve bu bilgilerle web sayfalarının tasarımını iyileştirmek ve kullanıcı dostu bir hale  getirmek için çerez ve benzeri yazılım araçlarını kullanmaktayız. 

Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz “veri sorumlusu” sıfatıyla GÜLMER  MERMER tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde  belirtilen meşru menfaatin gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması  kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilmektedir. 

İşbu Çerez Politikasına (“Politika”) onay vererek bu Politika ile uyumlu şekilde  çerezlerin kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin kullanılma şeklini  değiştirmek istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeli veya bu internet sitesini  kullanmamalısınız.  

Bu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknoloji veya yöntem ile bağlanıldığına  bakılmaksızın tüm erişimlerde uygulanmaktadır. Politikamız hakkında bilgi Web  Sitesi’ne ilk defa giriş yapıldığında pop-up ekranı ile kullanıcılara sağlanmaktadır. 

2. Çerez Uygulamaları Nelerdir? 

Çerezler ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük veri  öğeleridir. Çerezler, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamasını  sağlamaktadır. Çerezler siteyi daha kullanışlı hale getirdikleri ve web kullanımını  kolaylaştırdıkları için gerekli ve önemlidir. 

3. Çerezleri Ne Amaçla Kullanırız? 

Çerezlerin kullanılma amaçlarından biri, Web Sitesi’nin etkin kullanımının  sağlanmasında teknik verilere ihtiyaç duyulmasıdır. Çerezler, Web Sitesi’nin nasıl  kullanıldığına dair istatistiksel olarak veri toplayabilmek amacıyla ve Web Sitesi’nin  içeriğini geliştirebilmek ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmek amacıyla da  kullanılmaktadır. Ayrıca, Web Sitesi’nde çerezlerin kullanımı sayesinde kullanıcılara  kolaylık sağlanmakta ve bu çerezler kullanıcıların kullanımını kişiselleştirmeye  yaramaktadır. 

4. Çerezlerin fonksiyonları ve kullanımı: 

a.Çerezler ziyaret ettiğiniz bir web sayfasından masa üstü veya dizüstü bilgisayarınıza  veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Bu sayede, cihaz ve web  sayfalarımız arasında önceden bağlantı kurulup kurulmadığını veya hangi dili ya da 

ayarı tercih ettiğinizi tespit edebiliriz. Çerezler, aynı zaman da kişisel bilgiler de  içerebilmektedir. 

b.Web sayfalarımızı kullandığınızda, çerezlerin kullanılmasını da kabul etmiş  sayılırsınız. Ancak Web sayfalarımızı çerezlerin kullanılmasını kabul etmeden de  kullanabilirsiniz. Yani, cihazınızda ilgili ayarı yaparak çerezlerin kullanılmasını  reddedebilir ve çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. 

c.Çerezlerin kullanılmasını reddettiğiniz takdirde web sayfalarımızın bazı özellikleri  kullanılamayabilir veya fonksiyonların kısıtlanabileceğini belirtiriz. 

5. Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz? 

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri ve  kalıcı çerezlerdir. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda  silinirler ve kullanıcı Web Sitesi’nden ayrılana dek tutulurlar. Oturum çerezleri,  sitemizin ve sizin ziyaretinizde güvenliği, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla  kullanılırlar. Kalıcı çerezler ise daha önceden belirlenen süreye tabi olarak veya  kullanıcı tarafından silinene kadar saklanan çerezlerdir. Bu tip çerezler, kullanıcıları  birbirinden ayırt etmek ve kullanıcı tercihlerine göre düzenleme yapmak üzere  kullanılmaktadır. 

http://www.gulmermarble.com/ sitesinde kullanılan çerezler: 

6. Oturum Bazlı Çerezler 

Bu çerezler Web Sitemizi kullanırken aldığınız hizmeti sağlayabilmek ve özelliklerinin  doğru şekilde çalışması için gereklidir. 

İsim Tanım Süre Bir kullanıcının  

Session Cookie 

oturumunu açık  tutmak için  

kullanılır 

Siteden ayrılıncaya kadar 

7. Performans ve Analiz Çerezleri 

Şirket, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıları hesaplamak için web sitesi analiz  hizmeti olarak Google Analytics (_ga, _gid, _gat) çerezlerini kullanmaktadır. Bu  çerezler, Web Sitesi’nin kullanımı ve performansı hakkında daha fazla bilgi  edinmemize, istatistikler oluşturmamıza ve sitemizin çeşitli unsurlarını kullanmamıza  izin vermektedir. Bu, dikkat çeken hizmetlerimizin belirlenmesini (en sık başvurulan  sayfalar veya ürünler, en çok ilgi çeken ürün ve hizmetler, vb.) ve buna göre Web  Sitesi’ni geliştirmemizi sağlar. 

İsim Kullanılmasındaki amaç Süre Kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını  

hatırlamak, bir kullanıcının Web Sitesi’nde ne kadar süreyle  

kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini  

(örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan  

_ga 

tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için 2 yıl 

_gid Kullanıcıları ayırt etmek için 24 saat /2 _gat 

Web Sitesinin yoğun ziyaret edildiği zamanlarda kullanıcının  talep oranının tespiti, ürünlere ilgisinin tespiti için 

1  dakika 

8. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz veya Silebilirsiniz? 

Birçok internet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Kullanıcı  tarafından bu ayarların değiştirilmesi, çerezlerin engellenmesi veya çerez  gönderildiğinde uyarı verecek şekilde ayarların değiştirilmesi mümkündür. Ancak,  kullanıcı tarafından çerez kullanımının engellenmesi halinde Web Sitesi’nin tüm  özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi  konularına ilişkin olarak daha detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım menüsüne  başvurabilirsiniz. 

Eğer Web Sitesi’ne farklı cihazlarla (mobil, tablet, bilgisayar vb.) erişiyorsanız, tüm  cihazlar için ayrıca çerez seçeneklerini ayarlamanız gerekmektedir. 

9. Veri koruması 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu  haklar aşağıdaki gibidir: 

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme, 

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin  silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme. 

Haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı açıklamalar için www.kvkk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.  

“Sitemizde yasal düzenlemelere uygun ve zorunlu olarak çerezler (cookies) kullanılmaktadır.  Çerezlerinizin kullanılmasını istemiyorsanız siteden çıkmanızı tavsiye ederiz. Detaylı bilgi  için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. (KAPAT)” 

Yürürlük Tarihi: 01/12/2021 GÜLMER MERMER MADENCİLİK   SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ