GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SİTE KULLANIM KOŞULLARI (YASAL UYARI) 

 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İnternet  Sitesine hoş geldiniz.  

Bu bölüm, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesini (“Site”) ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir. 

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik  vb.) GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne ait  olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında  korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237  sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. GÜLMER  MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ihlal tespiti halinde  ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. 

Bu İnternet Sitesinin herhangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul  edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir. 

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. 

1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm eserler GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE  DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET’inden izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz,  yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez. 

2. Siteyi kullanan kişinin, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan  "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ  VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrimiçi  yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevrimiçi yayınlanan  değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak  takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi  kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşullarındaki” değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 

3. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sitenin  erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. 

4. Bu Siteye erişim, herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak  durdurulabilir. 

5. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Site  kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber,  bilgilerin doğruluğu konusunda, açıkça bir garanti verilmemekle birlikte sehven yer alan 

yanlış veya eksik bilgiden GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. 

6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede  yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile  yükümlüdürler. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya  eksiklik, yanlış beyan, nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder.  Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine  onaylatılmalıdır. 

7. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sitenin  kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak  yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan,  Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir  eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından  doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir. 

8. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıkça herhangi bir garanti  verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir. 

B. Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet  sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir: 

1. Kişisel kullanım; 

1.1.İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme  amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin  meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal  yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz. 

1.2.Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiçbir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri  silinerek kullanılamaz. 

1.3.Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer  bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

1.4.Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için  indirebilir veya yazdırılabilir. 

1.5.Bu İnternet Sitesindeki verileri herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara  onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ  VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların  onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla  gönderilebilir.

2. Kişisel olmayan kullanım; 

Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut  internet sitelerinde kullanma: 

Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin onayı ve bilgisi dahilinde olabilecektir. İhtilaf halinde  yararlanan kişinin mutlaka GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİnin ıslak imzasını içeren onay veya onay maili ile ispat  edecektir. 

C. Sorumluluk Reddi 

1. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu  Sitede yer alan bilgilerin her an değişebileceğini, üçüncü kişiler tarafından paylaşım  yapılması halinde paylaşımın içeriğinin doğrulunu garanti etmediğini, sayfaya kesintisiz  giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İş bu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt  niteliğinde sayılmamakta olup, bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların  haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya  bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak  kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir. 

2.Bu İnternet Sitesinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik  doküman, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda  bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik  dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin  bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti  edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak  verilmemektedir. 

3.Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan,  eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan  veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan GÜLMER MERMER  MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. 

4.Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur  veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya  da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak  üzere hiçbir zarardan, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar  dahi, sorumlu olmazlar. 

5.Bu bilgiler doğrultusunda,GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel  malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve  surette sorumlu değildir.

6.Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. GÜLMER  MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman,  Sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı  özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. 

7. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti  vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden  korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. 

8.Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku  kapsamında Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

D. Cookies 

“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler İnternet Sitelerimizin ve  servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer  bilgisayarınıza bir “Cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir  veri toplamayacaktır. O zamana kadar “Cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek  ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır. 

E. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ logolarının ve bölüm ana sayfası bağlantılarının GÜLMER MERMER MADENCİLİK  SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dışı İnternet Sitelerinde kullanımı, 

1. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yazılı  olarak izin ve yetki vermiş olduğu durumlar hariç, GÜLMER MERMER MADENCİLİK  SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin internet sitelerinde yer alan logoları  ticari amaçlarla kullanılmayacaktır.  

2. Logo, ticari amacın dışında, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında izin alınarak hazırlanacaktır. Logo yazı, makale,  yayım ve görsellerde kullanılması halinde aynen kullanılmalıdır. Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. 

3. Logo, sadece, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde  kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde  gösterilmelidir. Logo, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edilecek  şekilde gösterilemez. 

4. Logo tek başına görünmelidir. Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya  metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır. (Logo’nun yüksekliği kadar).  Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz. 

5. Logoların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde  değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka herhangi bir işlemden  geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

6. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Bakanlığın 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer  Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da herhangi bir ulusal veya uluslararası bir  düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ  VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ logolarını kullanamazsınız. 

7. Bu İlkeler kapsamında, GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ logolarını kullananlara herhangi bir lisans ya da başka bir hak  verilmemektedir. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak,  kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. GÜLMER MERMER  MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu ilkelere uymayan, ya  da herhangi bir ulusal veya uluslararası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı  kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. 

F. GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında internet sitesinin kullanımı, 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar  aşağıdaki gibidir: 

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, 

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, •Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme, 

•KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini  veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme. 

Haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı açıklamalar için www.kvkk.gov.tr adresindeki Veri koruması sekmesi altındaki “e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11.  Maddesinde Sayılan Hakları” başlıklı alt başlığına bakabilirsiniz. 

GÜLMER MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. 

Yürürlük Tarihi: 01/12/2021 GÜLMER MERMER MADENCİLİK   SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ